CBKO

W styczniu 2013r. minęły 63 lata od utworzenia Centralnego Biura Konstrukcyjnego Obrabiarek w Pruszkowie, które po roku 1975 zmieniło nazwę na Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek. Rok 2013 był przełomowy w działalności CBKO ponieważ firma została sprywatyzowana. Jednak od momentu utworzenia cel zawsze przyświecał ten sam: prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej poprzez wykonywanie prac projektowo – konstrukcyjnych dla przemysłu obrabiarkowego, wzbogaconych o produkcję własnych maszyn (tokarek VENUS, o czym będzie w dalszej części tekstu).

     Przez pierwsze 40 lat powstało ponad 500 konstrukcji nowych typów obrabiarek, wiele z nich otrzymało złote medale na licznych międzynarodowych targach. Podczas wykonywania prac projektowych w ostatnim okresie zwracaliśmy szczególną uwagę na uproszczenie technologii produkcji oraz jej optymalizację kosztową jak i ekonomikę wykorzystania maszyny.

     Zachęcając Państwa do współpracy z nami, informujemy, iż CBKO działa w następujących domenach:
Nowoczesnym projektowaniu obrabiarek i urządzeń technologicznych sterowanych numerycznie;
Produkcji nowych obrabiarek i urządzeń technologicznych;
Remontach i modernizacjach obrabiarek;
(do niedawna) badaniu obrabiarek (udarowe osłon oraz diagnostyczne obróbkowe), zespołów oraz ich certyfikacji na zgodność z obowiązującymi przepisami (trwają działania dążące do wznowienia tego kierunku działalności).

     Jako pierwszą własną maszynę seryjną wdrożono małą tokarkę sterowaną numerycznie VENUS 200, po pewnym czasie w odpowiedzi na zapytanie dotyczące obróbki detali o większych gabarytach – VENUS 350, w odmianie kłowej oraz w odmianie ze sterowaną osią „C” i narzędziami obrotowymi. Kolejno wprowadzaliśmy tokarki VENUS 200 GL z liniową głowicą narzędziową; VENUS 350WP z wrzeciennikiem przechwytującym oraz tokarkę VENUS 450 w odmianie uchwytowej oraz pośrednią VENUS 250.

    Nasz rozwój będzie polegać na dalszym rozszerzaniu asortymentu produkowanych tokarek, ich automatyzacji oraz projektowaniu i wdrażaniu do produkcji nowych typów obrabiarek, maszyn i urządzeń. Mamy nadzieję, że przy dalszej współpracy z Państwem uda się wspólnie osiągnąć nasze cele!

   Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek Sp. z o.o. podpisało w dniu 16.10.2014 r. jako lider konsorcjum, w skład którego wchodził ponadto Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Umowę nr INNOTECH-K3/IN3/18/226861/NCBR/14 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu "INNOTECH" na ścieżce programowej IN-TECH.   

   CBKO Sp. z o.o., jako podmiot realizujący prace konstrukcyjne, brało również udział w projekcie  pt. "Uniwersalne, wysokowydajne 5-osiowe centrum obróbkowe ze stołem uchylno-obrotowym" zgodnie z Umową  nr INNOTECH-K3/IN3/13/226352/NCBR/14, finasowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, na ścieżce programowej IN-TECH.